logo
ATUNCI CAND CALITATEA CONTEAZA!

Răspunsuri şi întrebări legate de sistemul financiar, de contabilitate şi de impozite

 

Întrebare: Care este moneda oficială a Bulgariei?

 

Răspuns: Moneda oficială a Bulgariei este leva, împărţită în 100 de stotinci, iar codul monedei este BGN.

 

Întrebare: Se pot emite facturi în valută?

 

Răspuns: Da, facturile pot fi emise şi plătite nu numai în leva, ci şi în valută străină. Baza de impozitare şi cuantumul taxei pe valoare adăugată vor fi indicate, în mod obligatoriu, şi în leva.

 

Întrebare: Unde se plătesc impozitele şi contribuţiile de asigurări?

 

Răspuns: Impozitele şi contribuţiile de asigurări vor fi plătite în contul Agenţiei Naţionale de Venituri (ANV). Impozitele şi contribuţiile de asigurări vor fi plătite în mod obligatoriu în leva. În Ordinul de plată (foaia de vărsământ) va fi indicat şi codul privind felul de plată.

 

Întrebare: Pot fi plătite impozitele şi asigurările în numerar?

 

Răspuns: Impozitele şi asigurările vor fi plătite prin virament bancar. Agenţia Naţională de Venituri nu întreţine casierie şi nu are saloane băneşti. Impozitele şi contribuţiile de asigurare pot fi vărsate în numerar în casieria unei bănci comerciale, în conturile ANV. În clădirea ANV este amplasată o sucursală a unei bănci comerciale la care impozitele şi asigurările pot fi vărsate în numerar.

 

Întrebare: Care este cursul leva - euro?

 

Răspuns: În Bulgaria există regimul bordului valutar şi cursul leva - euro este fixat în raportul 1 euro = 1,95583 leva. Cursul monedei bulgare în raport cu restul monedelor este flexibil. In băncile comerciale şi în casele de schimb valutar există o diferenţă mică între cursul de vânzare şi de cumpărare a monedei europene.

 

Întrebare: Care sunt limitările pentru plata în numerar?

 

Răspuns: Dacă valoarea unei afaceri depăşeşte 10.000 leva, plăţile aferente, inclusiv şi cele parţiale, vor fi efectuate prin bancă.

 

Întrebare: Unde se înregistrează firmele?

 

Răspuns: Firmele se înregistrează la Registrul Comerţului din cadrul Agenţiei de Înregistrări care funcţionează de pe lângă Ministerul Justiţiei.

 

Întrebare: Cât durează înregistrarea unei firme?

 

Răspuns: Înregistrarea unei firme la Registrul Comerţului se poate efectua pentru o perioadă de 2-3 zile lucrătoare, din data depunerii documentelor.

 

Întrebare: Care este capitalul minim pentru OOD [SRL]?

 

Răspuns: Capitalul social minim pentru înregistrarea unei SRL este de 2 leva care vor fi vărsate într-un cont pentru capital social.

 

Întrebare: Când se depune o declaraţie pentru începerea activităţii firmei la ANV?

 

Răspuns: Începerea activităţii firmei nu trebuie declarată la ANV. La ANV se depune o declaraţie pentru începerea asigurării asociaţilor din societate. Declaraţia va fi depusă în termen de 7 zile din data începerii activităţii asociatului respectiv.

 

Întrebare: Are nevoie contabilul de o procură legalizată de notar?

 

Răspuns: ANV solicită procură legalizată de notar în 2 cazuri: la cerere de acces la informaţii privind impozite şi contribuţii de asigurare şi la cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

 

Întrebare: Cum se primeşte informaţia de asigurare şi impozitare de la ANV?

 

Răspuns: Cea mai uşoară modalitate de a obţine informaţii privind asigurări şi impozite de la ANV este prin accesul la serviciile digitale ale ANV-ului ceea ce se poate efectua prin semnătură digitală sau printr-un Cod Personal de Identificare.

 

Întrebare: Firma nou înfiinţată este înregistrată şi în scopuri de TVA?

 

Răspuns: La înregistrarea unei firme noi la Registrul Comerţului, aceasta nu este înregistrată în scopuri de TVA. Firma poate fi înregistrată în scopuri de TVA la alegere, înregistrarea fiind efectuată la ANV.

 

Întrebare: Care este cifra de afaceri pentru înregistrarea obligatorie în scopuri de TVA?

 

Răspuns: Limita de înregistrare obligatorie în scopuri de TVA este cifra totală de afaceri (suma vânzărilor) în cuantum de 50.000 leva sau mai mult, pentru ultimele 12 luni calendaristice înainte de cea în curs.

 

Întrebare: Cât timp durează procedura de înregistrare în scopuri de TVA?

 

Răspuns: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA durează 14 zile din data depunerii documentelor la ANV.

 

Întrebare: Cine poate fi contabilul firmei?

 

Răspuns: Contabilul firmei poate fi un salariat al firmei, cu contract de muncă, o persoană fizică cu care firma este în relaţii de obligaţie contractuală (contract de prestări servicii) sau o companie de contabilitate.

 

Întrebare: Este obligatorie încheierea unui contract între societate şi compania de contabilitate?

 

Răspuns: Încheierea unui contract între societate şi compania de contabilitate nu este obligatorie, însă este de recomandat din cel puţin 2 motive. În primul rând, contractul este necesar în cazul unor divergenţe între societate şi compania de contabilitate. În al doilea rând, dacă nu există un contract de prestare servicii de contabilitate, instituţiile de stat pot învinui atât societatea cât şi compania de contabilitate în relaţii nereglementate. Chiar dacă nu este încheiat un contract în formă scrisă, emiterea documentelor fiscale pentru serviciile prestate şi plăţile efectuate, este obligatorie.

 

Întrebare: În ce termen trebuie depuse deconturile de TVA?

 

Răspuns: Deconturile de TVA trebuie depuse lunar, până la data de 14 a lunii următoare.

 

Întrebare: Ce conţine decontul de TVA?

 

Răspuns: Decontul de TVA conţine: o declaraţie - verificare, jurnale de achiziţii şi de vânzări, în cazul în care sunt realizate achiziţii intracomunitare - declaraţie VIES.

 

Întrebare: Trebuie depus dcontul de TVA dacă firma nu a avut activitate?

 

Răspuns: Dacă firma este înregistrată în scopuri de TVA, ea trebuie să depună deconturi de TVA chiar dacă nu a avut activitate.

 

Întrebare: Care este rata de TVA?

 

Răspuns: Rata de TVA este de 20%, iar pentru cazarea la hotel - 9%.

 

Întrebare: Ce contribuţii se plătesc pe salarii?

 

Răspuns: Pe salariile angajaţilor angajatorul plăteşte următoarele contribuţii: Asigurare publică de stat (APS) (pensie, boli generale şi sarcină, accidente de muncă şi boli profesionale), asigurare suplimentară obligatorie de pensie, contribuţii pentru casa de sănătate; angajatul plăteşte: Asigurare publică de stat (APS) (pensie, boli generale şi sarcină), asigurare suplimentară obligatorie de pensie, contribuţii pentru casa de sănătate şi impozitul pe veniturile persoanelor fizice. În momentul de faţă nu se efectuează contribuţii la Fondul pentru Creanţele garantate ale angajaţilor şi salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorului.

 

Întrebare: Dacă aministratorul firmei este strâin, el trebuie să plătească contribuţii în Bulgaria?

 

Răspuns: Nu, nu trebuie. Administratorul plătește contribuțiile în țara lui.

 

Întrebare: Cum îşi plăteşte contribuţiile administratorul firmei?

 

Răspuns: Administratorul firmei îşi poate plăti contribuţiile în calitate de asociat la firmă (dacă este asociat), în baza unui contract de managenet şi control, sau în baza unui contract de muncă.

 

Întrebare: În ce termen vor fi vărsate contribuţiile şi impozitul pe salarii?

 

Răspuns: Contribuţiile vor fi vărsate până pe data de 25 a linii următoare celeia pentru care se plătesc. Impozitul pe salarii va fi vărsat până pe data de 25 a lunii următoare celeia în care sunt achitate.

 

Întrebare: Ce rapoarte financiare depun firmele?

 

Răspuns: Firmele depun situaţia contabilă anuală la INS, declaraţia fiscală anuală la ANV şi situaţia financiară anuală la Registrul Comerţului.

 

Întrebare: În ce termene firmele depun declaraţiile anuale la INS?

 

Răspuns: Înainte de depunerea declaraţiilor anuale la ANV, firmele depun situaţia contabilă anuală la INS (Institutul Naţional de Statistică). Societăţile comerciale depun raportul până pe data de 31 martie a anului următor. Persoanele fizice autorizate depun raportul până pe data de 30 aprilie a anului următor.

 

Întrebare: În ce termene îşi depun societăţile declaraţiile anuale?

 

Răspuns: Societăţile depun raportul anual contabil la INS şi declaraţia fiscală anuală la ANV până pe data de 31 martie a anului următor. Raportul anual financiar va fi depus la Registrul Comerţului până pe data de 30 iunie a anului următor.

 

Întrebare: În ce termen persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate îşi pot depune declaraţiile anuale?

 

Răspuns: Persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate îşi pot depune declaraţiile anuale până pe data de 30 aprilie a anului următor.

 

Întrebare: Care este cota impozitului pe profit?

 

Răspuns: Cota impozitului pe profit este de 10%.

 

Întrebare: Care este cota impozitului pe dividende?

 

Răspuns: Cota impozitului pe dividende este de 5%.

 

Întrebare: Ce conţine raportul financiar anual?

 

Răspuns: Raportul financiar anual conţine bilanţul contabil, raportul privind venituri şi cheltuieli, raportul privind fluxurile băneşti, raportul privind capitalul propriu şi o anexă care conţine politica contabilă şi situaţia imobilizărilor. Situaţia contabilă a microîntreprinderilor poate conţine numai bilanţul prescurtat.

 

Întrebare: Care companii sunt microîntreprinderi?

 

Răspuns: Majoritatea companiilor sunt microîntreprinderi. Definiţia este oferită în Legea privind contabilitatea. Microîntreprinderi sunt acele companii ale căror valoare din bilanţ a activelor este de până la 700.000 leva, veniturile nete din vânzări se ridică până la 1.400.000 leva şi numărul mediu al personalului este până la 10 persoane, sau companiile care corespund la cel puţin 2 din aceste 3 criterii.

 

Întrebare: Sunt obligate persoanele fizice autorizate să depună Situaţia financiară anuală la Registrul comerţului?

 

Răspuns: Persoanele fizice autorizate nu sunt obligate să depună Situaţia financiară anuală la Registrul comerţului (cu excepţia situaţiei în care aceştia trebuie în mod obligatoriu supuşi unui audit)

 

Întrebare: În ce termen trebuie achitat impozitul pe profit?

 

Răspuns: Firmele vor plăti impozitul pe profit până pe data de 31 martie a anului următor.

 

Întrebare: Trebuie firmele să plătească în avans rate pentru impozitul pe profit?

 

Răspuns: Firmele cu venituri pentru anul din urmă de până la 300.000 leva nu sunt obligate să plătească în avans rate pentru impozitul pe profit. Firmele cu venituri între 300.000 leva şi 3.000.000 leva vor plăti rate trimestriale, iar cele cu venituri de peste 3.000.000 leva - rate lunare.