logo
ATUNCI CÂND CALITATEA CONTEAZĂ!

SRL în Bulgaria

Societatea cu răspundere limitată (SRL) poate fi constituită din 1 sau mai mulți asociați.

O societate cu asociat unic se constituie prin Act constitutiv (statut) și în limba bulgară se numește ЕООД. O societate cu mai mulți asociați se constituie prin Contract de societate și în limba bulgară se numește ООД.

Asociații pot fi persoane fizice sau juridice.

Fiecare asociat fiind responsabil pentru datoriile societății doar în limita aportului lui în capitalul subscris.

Aportul în capitalul social poate fi în numerar sau în natură, varianta în numerar fiind mai simplă.

Capitalul social minim în Bulgaria este de doar 2 leva, adică 1 euro.

Orice societate are o denumire și un sediu la care primește corespondența și la care se află o persoană de contact.

Societatea este administrată și reprezentată de unu sau mai mulți administratori - persoane fizice. Administratorii sunt numiți prin hotărârea adunării generale a asociaților (AGA).

Administratorul nu poate fi administrator în altă societate comercială din Bulgaria cu același domeniu de activitate, decât cu acordul adunării generale a asociaților.

Societatea poate încheia cu administratorul un contract de administrare în care să se specifice drepturile și obligațiile lui.

Societatea cu răspundere limitată se înregistrează la Registrul Comerțului.

Adunarea generală a asociaților aprobă bilanțul și situațiile financiare și distribuirea dividendelor către asociați.

Cesiunea părților sociale se face prin contract de cesiune, semnat și legalizat la notariat. Cesiunea se declară la Registrul Comerțului.