logo
ATUNCI CAND CALITATEA CONTEAZA!

Srl in Bulgaria

Societatea cu raspundere limitata (SRL) poate fi constituita din 1 sau mai multi asociati.

O societate cu asociat unic se constituie prin Act constitutiv (statut) si in limba bulgara se numeste ЕООД. O societate cu mai multi asociati se constituie prin Contract de societate si in limba bulgara se numeste ООД.

Asociatii pot fi persoane fizice sau juridice.

Fiecare asociat fiind responsabil pentru datoriile societatii doar in limita aportului lui in capitalul subscris.

Aportul in capitalul social poate fi in numerar sau in natura, varianta in numerar fiind mai simpla.

Capitalul social minim in Bulgaria este de doar 2 leva, adica 1 euro.

Orice societate are o denumire si un sediu la care primeste corespondenta si la care se afla o persoana de contact.

Societatea este administrata si reprezentata de unu sau mai multi administratori - persoane fizice. Administratorii sunt numiti prin hotararea adunarii generale a asociatilor (AGA).

Administratorul nu poate fi administrator in alta societate comerciala din Bulgaria cu acelasi domeniu de activitate, decat cu acordul adunarii generale a asociatilor.

Societatea poate incheia cu administratorul un contract de administrare in care sa se specifice drepturile si obligatiile lui.

Societatea cu raspundere limitata se inregistreaza la Registrul Comertului.

Adunarea generala a asociatilor aproba bilantul si situatiile financiare si distribuirea dividendelor catre asociati.

Cesiunea partilor sociale se face prin contract de cesiune, semnat si legalizat la notariat. Cesiunea se declara la Registrul Comertului.